SERWIS I GWARANCJA

Oferujemy Państwu rzetelny i sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasz serwis jest zawsze gotowy pomóc w rozwiązywaniu problemów.
Prosimy nie wysyłać samodzielnie produktu na koszt firmy Dorjan bez wcześniejszego uzgodnienia!

OKRES GWARANCJI:

Okres gwarancji zależy od rodzaju produktu i wynosi:

  • Wózki wielofunkcyjne: 12 miesięcy
  • Wózki spacerowe: 12 miesięcy
  • Foteliki samochodowe: 36 miesięcy

WARUNKI GWARANCJI:

– Udzielający gwarancji ustala sposób naprawy produktu.
– Czas wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 14 dni.
– Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
– Uszkodzenie spowodowane nie z winy dystrybutora usuwane są na koszt użytkownika.
– W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.
– Gwarancja jest ważna tylko na terytorium Polski.
– Gwarancja na produkt nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
– Produkty do reklamacji przyjmujemy wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu – oryginalnym lub innym.
– Producent nie będzie odpowiadał za zniszczenia tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych – płowienie.
– W razie wystąpienia wad należy zwrócić się do sprzedawcy lub bezpośrednio do Firmy Dorjan
– W przypadku wystąpienia wad w produkcie zakupionym przez internet prosimy o kontakt z sprzedawcą lub firmą Dorjan.
– Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie usunąć problemu, powinien przesłać produkt producentowi, wraz z kartą

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian wzorniczych i kolorystycznych w trakcie trwania kolekcji oraz do zmian w specyfikacji produktów.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

– uszkodzeń powstałych podczas użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niewłaściwej eksploatacji i przechowywania,
– uszkodzeń mechanicznych i termicznych,
– własnych przeróbek i napraw wykonywanych przez inne osoby,
– uszkodzeń będących wynikiem wypadku,
– normalnego zużycia związanego z codziennym użytkowaniem (np. koła).
– W przypadku wystąpienia wad w produkcie zakupionym przez internet prosimy o kontakt z sprzedawcą lub firmą Dorjan.
– Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie usunąć problemu, powinien przesłać produkt producentowi, wraz z kartą gwarancyjną i opisem reklamacji.

serwis@dorjan.com.pl
tel 537-864-028